Asiatekstikäännökset ja lakineuvonta
Laadukkaasti ammattitaidolla ja kansainvälisellä kokemuksella

Palvelut

 • sopimusten laadinta ja tarkistus
 • käännös
 • kielentarkistus
 • tulkkaus

Sopimusten laadinta ja tarkistus

Kansainväliset liikesopimukset laaditaan yleensä englanniksi. Laadimme tarvittavat sopimukset liitteineen ja tarkistamme sopimusluonnokset, nostamme esiin ongelmakohdat ja annamme niihin ratkaisuehdotukset. Kysy  lisää kätevästä palvelustamme!

 Kielet

 • suomi
 • englanti
 • hollanti
 • ranska

Yhteistyöverkostomme kautta myös muut kielet ovat mahdollisia, kysy lisää!

Mitä käännämme?

Erikoisalaamme ovat vaativat asiatekstikäännökset. Kaikki käännöksemme ovat juristi-lingvistin tekemiä. Tarjoamme myös tulkkauspalvelua mm. neuvotteluihin, kuulusteluihin ja tuomioistuinkäsittelyihin. Kieliparimme ovat englanti-suomi, suomi-englanti, hollanti-suomi, suomi-hollanti ja ranska-suomi. Toimitamme käännöksiä yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille. Käännämme eri alojen, kuten tekniikan ja lääketieteen alan tekstejä, mutta toimintamme painottuu juridisten asiakirjojen ja tekstien kääntämiseen. Esimerkkeihin sisältyy mm.

 • tuomioistuimien ja muiden viranomaisten asiakirjat
 • todistusaineistot
 • sopimukset
 • otteet viranomaisrekistereistä
 • yhtiöasiakirjat
 • EU-tekstit
 • tiedotteet

Laillisesti pätevät käännökset

Kieliparissa hollanti-suomi voimme toimittaa myös laillisesti päteviä (virallisia) käännöksiä. Tällaisia käännöksiä tarvitaan usein silloin, kun on esitettävä asiakirjoja koti- tai ulkomaan viranomaisille (esim. erilaiset todistukset, oikeuden päätökset, perintöasioihin tai liiketoimintaan liittyvät asiakirjat). Neuvomme mielellämme, miten laillisesti pätevän käännöksen hankkimisessa tulee toimia. 

Käännösteknologia ja laadunvarmistus 

Käännösmuistiohjelman (SDL Trados Studio) avulla pystymme luomaan asiakaskohtaisia käännösmuisteja, joilla varmistetaan termien ja toistuvien osioiden yhdenmukaisuus laajoissakin käännösprojekteissa. Käännösmuistiohjelma sisältää myös erilaisia hyödyllisiä laadunvarmistustyökaluja. 

 

Palveluksessasi:

Niina Ruijs

Lakimies, auktorisoitu kääntäjä


 

Asiakaspalautetta:

"It's a real pleasure to work with Niina! Good quality translation work, friendly communication, maintaining deadlines."

"Fantastic work ethic. Very impressed with their services."

"It was a pleasure working with Niina. She was communicative and cooperative. I highly recommend using Niina!"